Whitepaper oversigt

Cyberforsvar der virker

Cyberforsvar der virker
Danske myndigheder og virksomheder er dagligt udsat for forstyrrende eller skadelige aktiviteter fra forskellige aktører. Center for Cybersikkerhed vurderer, at de alvorligste trusler kommer fra fremmede statslige aktører, der udnytter internettet til at spionere og stjæle dansk intellektuel ejendom. For at imødegå disse trusler arbejder Center for Cybersikkerhed og Digitaliseringsstyrelsen målrettet med at sikre en høj grad af cybersikkerhed i danske organisationer og samtidig tilskynde til, at organisationerne sætter emnet på dagsordenen. Denne vejledning beskriver en konkret, prioriteret plan for, hvordan myndigheder og virksomheder kan mindske risikoen for cyberangreb samt håndtere de værste konsekvenser, når et angreb rammer.
download
Ved download af dette whitepaper accepterer du, at leverandøren af whitepaperet kontakter dig på din oplyste e-mailadresse eller telefonnummer med yderligere information om leverandørens ydelser relateret til whitepaperet
FacebookTwitterLinkedinMailPrint
Funktionen:
Udgivelsesdatoen: 25-04-2019
Filtype: pdf
Dokument: Dokument
Sprog: DA
Udgivet af: Center for Cybersikkerhed
Emner:
It-sikkerhed

Også interessant

Arrangør

Version2
Ingeniøren

Partner